O nama

Prevođenje i lektura teksta

Usluge:

– engleski jezik
– nemački jezik
– francuski jezik
– kineski jezik
– arapski jezik
– španski jezik
– italijanski jezik
– poljski jezik

Stručna lektura teksta na srpskom jeziku.

Prevod televizijskog programa (filmovi, serije, dokumentarci) sa titlovima.

Grafički dizajn

Usluge:

 • dizajn logoa/logotipa
 • korporativni identitet, vizit karta, memorandum, koverta
 • dizajn kataloga, brošura, flajera, plakata
 • grafički dizajn jelovnika, ambalaža, omota, etiketa
 • pelom knjige, časopisa
 • izrada web stranice
Izdavaštvo

Usluge:

 • lektura i korektura teksta
 • obrada i prelom teksta
 • priprema za štampu
 • štampa
 • objavljivanje